La asesoría de los mayores

L'ASSESSORIADesprés de més de vint anys d'experiència professional dedicats a l'assessorament legal d'empreses i particulars i sent coneixedors de les específiques necessitats jurídiques del col•lectiu de la gent gran , hem creat :


L' ASSESSORIA DE LA GENT GRAN® 


per prestar serveis professionals especialitzats de caràcter legal en tots els àmbits necessaris per a la persona gran i per a la seva família .

Situat nostre despatx al cor de l'Eixample de Barcelona , podem a més servir jurídicament a tot Catalunya i a la resta d'Espanya.

El convidem a seguir navegant per la nostra pàgina web on trobarà  informació sobre el nostre despatx i on podrà formular les seves consultes " on line" en una bústia electrònica.
      
        Gràcies per la seva confiança

        L' ASSESSORIA DE LA GENT GRAN®

        Alfons Catena Oliva - Lletrat col. 1478 ICATerrassa