La asesoría de los mayores

FAMÍLIA- SALUT


DRET DE FAMÍLIA


Crisi del matrimoni : Nul•litat , Separació i Divorci de la persona gran.

Divorci dels fills : Relacions amb els néts després de la ruptura dels pares - Assessorament psicològic a través de Psicòlegs col•legiats col•laboradors.DRET DE LA CAPACITAT LEGALLa persona gran  malalta.

Assessorament sobre la seva capacitat legal per contractar.

Processos d'incapacitació.

Defensa i representació en els jutjats

Processos de venda de béns de la persona malalta incapacitada.

Valoracions immobiliàries i tràmits judicials

Assessorament sobre Residències Geriàtriques i altres alternatives amb la col•laboració d'empreses especialitzades en l'atenció a la gent Gran.